ths

THS Dark.IMP

İş Makinesi Kurslarına Özel

İş Makinesi Kurslarına Özel

İş Makineleri Kurslarının diğer kurslardan farklılıklarını içeren süreçler dikkate alınarak hazırlanmış olan THS Dark.IMP aday takibi, cari işlemler, MEBBİS aktarım işemleri, toplu sınav sonuç alma, Personel işlemleri, personel cari işlemleri, form hazırlama gibi tüm işlemleri kolayca takip edebilecekleri özel bir yazılımdır.

THS İş Makineleri Kurs Programı ile Neler Yapabiliyoruz

♦  Dönem açılışı yapabilirsiniz.
-  Bir dönem altında farklı haftaiçi ve haftasonu grupları açabilirsiniz.
♦  Henüz kayıt durumuna gelmemiş adaylarınızın kayıtlarını yapabilir daha sonra bu adayları asıl kayıt durumuna getirebilirsiniz
♦  Adaylarınızın şahsi bilgilerini girebilirsiniz
-  Cari işlemlerini takip edebilirsiniz
-  Kolay ödeme planları hazırlayabilirsiniz.
-  Borçlarını ödemelerini takip edebilirsiniz.
-  Makbuz, Senet, Fatura ve Hesap ekstresi hazırlayabilirsiniz.
-  Sınav ve Sertifika bilgilerini takip edebilirsiniz.
-  Getirdiği evrakları işleyip eksik evrak takibi yapabilirsiniz.
-  Devamsızlık kayıtlarını tutabilirsiniz.
♦  Online MEBBİS İşlemlerini gerçekleştiriebilirsiniz
-  Aday evrak tarama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz
-  Taramış olduğunuz evraklarınız MEBBİS sistemine aktarabilirsiniz
-  sınav sonuçlarınızı MEBBİS sisteminden toplu olarak alabilirsiniz.
♦  Personelinize ait kayıtları tutabilirsiniz.
-  Teklif ve Sözleşme formlarını hazırlayabilirsiniz.
-  Maaş, prim gibi hakedişlerini işleyebilirsiniz.
-  Kurumdan aldığı maaş ve avansları işleyebilirsiniz.
-  Her bir personelinize kasa hesap kodu atayıp takiplerini yapabilirsiniz.
♦  Detaylı hesap planı hazırlayıp kasa işlemlerinizi takip edebilirsiniz.
-  Aday cari sayfasından girilen ödeme kayıtları ve personel ödeme kayıtları otomatikolarak kasa hesabına da geçer.
-  Giderlerinizi günlük olarak işleyebilirsiniz.
-  Günlük kasa sayfası yazdırabilirsiniz.
-  Detaylı kasa raporları üretebilirsiniz.
♦  Sınav ve Sertifika işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
-  Adayın dönem ve grup bilgileri doğru olarak tanımlanmışsa sınava girecek adaylar, hakları ve sorumlu/muaf oldukları derslerle birlikte otomatik olarak listelenirler.
-  Aday bilgilerini MEBBİS'e aktarabilirsiniz.
-  Sınav sonuçlarını internetten indirip adaylarınıza notlarını otomatik olarakişleyebilirsiniz.
-  Direksiyon sınavına girecek adaylarınızı otomatik olarak listeleyebilirsiniz.
-  Sertifika kazanan adaylarınızı listeleyip sertifikalarını ve sertifika defterlerini düzenleyebilirsiniz.
♦  Dönem ve sınav bazında istatistikler yapabilir, MEİS formatında listeler üretebilirsiniz.
♦  Teorik ders programları hazırlayabilirsiniz.
♦  Araç,Usta öğretici ve Aday bazında Direksiyon programları hazırlayabilirsiniz.
♦  Kurumunuza gelen ve Kurumunuzdan giden evrakların kaydını ve takibini yapabilirsiniz.
♦  Adaylarınızın cep telefonlarına mesajlar gönderebilirsiniz.
-  Adayın borcu, sınav notları, eksik evrakları v.b. bilgileri içeren adaya özel mesajlar program tarafından hazırlanır. Gönderilen mesajlar raporlanabilir, giden, gitmeyen ve bekleyen mesajlar listelenebilir.
♦  Gerek duyulan tüm matbu formlar yazıcıdan yazdırılabilir. Programdaki her türlü form ve raporlar kullanıcı tarafından değiştirilebilir yada sınırsız sayıda yeni form ve rapor kullanıcı tarafından tasarlanıp programa eklenebilir.
♦  Adaylarınıza toplu olarak resim tarayabilirsiniz. Resimler program tarafından MEBBİS formatında boyutlandırılır.
♦  Eski dönemlere ait aday kayıtlarınızı Arşivleyebilirsiniz. Arşiv kayıtlarına erişebilirsiniz.
♦  Veri tabanı üstünde her türlü yeniden yapılandırma, tamir ve bakım seçenekleri ile kesintisiz çalışma imkanına sahip olursunuz.
♦  Yedekleme yönetimi ile güvenli bir çalışma ortamına sahip olursunuz.
♦  Adaylarınıza toplu mail gönderebilirsiniz.

All for Joomla All for Webmasters