ths

THS Dark

Daha İyisini Siz Hayal Edin Biz Gerçeğe Dönüştürelim.

Daha İyisini Siz Hayal Edin Biz Gerçeğe Dönüştürelim.

MEBBİS Modüler Sistem’e Tam Uyum, İnternet üzerinden erişim ve işlem yapabilme yeteneği, Kimlik okuma ve aday kartlarına işlenmesine imkan tanıyan mimari, Hem MEBBİS sayfasından hem de MEB in WEB sayfasından sınav notlarını indirip adaylara işleme, Toplu resim tarama boyutlandırma ve aday kartlarına işlenmesine imkan tanıyan mimari, Aynı anda sınırsız ekran üzerinde çalışmaya imkan tanıyan mimari, Araç ve usta öğretici bazında direksiyon ders programı hazırlayabilme, Teorik ders programı hazırlayabilme, Özel direksiyon dersi ders programı hazırlayabilme, Kullanıcılara özel yetki sınırlandırması, İşlem ve kayıt bazında kullanıcı takibi, Aday adaylarıyla yapılan görüşmelerin kaydedilmesi ve takibi, Mezun olan, dosya yakan adayların arşive gönderilmesi, Gelen-Giden evrak üst yazı, faks kargo bilgilerinin kaydedilmesi ve takibi, Sınav sonuç eksik evrak bakiye bilgilerinin toplu olarak adaylara bildirilmesine imkan tanıyan SMS Teknolojisi MEİS İsatiki veri raporlama, Kurum Gelir-Gider işlemleri Kasa-Banka-Cari, Kursiyer Borç-Alacak işlemleri Kasa-Banka-Cari, Personel hakediş işlemleri Kasa-Banka-Cari, Tüm cari işlemleri için kişiye özel raporlama, Kişiye özel evrak ve rapor tasarımı.

THS Dark ile Neler yapabiliyoruz

I. Dönem açılışı işlemleri
a. Bir dönem altında sınırsız sayıda farklı haftaiçi ve haftasonu grupları açabilirsiniz.

II. Ön kayıt işlemleri
a. Henüz kayıt durumuna gelmemiş adaylarınızın kayıtlarını yapabilir daha sonra bu adayları asıl kayıt durumuna getirebilirsiniz

III. Aday işlemleri
a. Adaylarınızın şahsi bilgilerini girebilirsiniz
b. cari işlemlerini takip edebilirsiniz
c. Kolay ödeme planları hazırlayabilirsiniz.
d. Borçlarını ödemelerini takip edebilirsiniz.
e. Makbuz, Senet, sözleşme Fatura ve Hesap ekstresi hazırlayabilirsiniz.
f. Sınav ve Sertifika bilgilerini takip edebilirsiniz.
g. Getirdiği evrakları işleyip eksik evrak takibi yapabilirsiniz.
h. Devamsızlık kayıtlarını tutabilirsiniz.

IV. Personel İşlemleri
a. Teklif ve Sözleşme formlarını hazırlayabilirsiniz.
b. Maaş, prim gibi hakedişlerini işleyebilirsiniz.
c. Kurumdan aldığı maaş ve avansları işleyebilirsiniz.
d. Her bir personelinize kasa hesap kodu atayıp takiplerini yapabilirsiniz.

V. Kasa işlemleri
a. Detaylı hesap planı hazırlayıp kasa işlemlerinizi takip edebilirsiniz.
b. Aday cari sayfasından girilen ödeme kayıtları ve personel ödeme kayıtları otomatikolarak kasa hesabına da geçer.
c. Giderlerinizi günlük olarak işleyebilirsiniz.
d. Günlük kasa sayfası yazdırabilirsiniz.
e. Detaylı kasa raporları üretebilirsiniz.

VI. Sınav ve Sertifika işlemleri
a. Adayın dönem ve grup bilgileri doğru olarak tanımlanmışsa sınava girecek adaylar, hakları ve sorumlu/muaf oldukları derslerle birlikte otomatik olarak listelenirler.
b. Aday bilgilerini MEBBİS'e aktarabilirsiniz.(MEBBİS’e tam uyum)
c. Sınav sonuçlarını internetten indirip adaylarınıza notlarını otomatik olarak işleyebilirsiniz. (Sınav sonuçlarının açıklandığı gün MEB internet sistesinden otomatik olarak alır)
d. Direksiyon sınavına girecek adaylarınızı otomatik olarak listeleyebilirsiniz.
e. Sertifika kazanan adaylarınızı listeleyip sertifikalarını ve sertifika defterlerini düzenleyebilirsiniz.

VII. İstatistikler, Ders Programları ve Evrak Takip İşlemleri
a. Dönem ve sınav bazında istatistikler yapabilir, MEİS formatında listeler üretebilirsiniz.
b. Teorik ders programları hazırlayabilirsiniz.
c. Araç,Usta öğretici ve Aday bazında Direksiyon programları hazırlayabilirsiniz.
d. Kurumunuza gelen ve Kurumunuzdan giden evrakların kaydını ve takibini yapabilirsiniz.

VIII. SMS işlemleri
a. Adaylarınızın cep telefonlarına mesajlar gönderebilirsiniz.
b. Adayın borcu, sınav notları, eksik evrakları v.b. bilgileri içeren adaya özel mesajlar program tarafından otomatik olarak hazırlanır. Ve toplu halde gönderilir.
c. Gönderilen mesajlar raporlanabilir, giden, gitmeyen ve bekleyen mesajlar listelenebilir.

IX. Diğer işlemler
a. Gerek duyulan tüm matbu formlar yazıcıdan yazdırılabilir. Programdaki her türlü form ve raporlar kullanıcı tarafından değiştirilebilir yada sınırsız sayıda yeni form ve rapor kullanıcı tarafından tasarlanıp programa eklenebilir.
b. Adaylarınıza toplu olarak resim tarayabilirsiniz. Resimler program tarafından MEBBİS formatında boyutlandırılır.
c. Eski dönemlere ait aday kayıtlarınızı Arşivleyebilirsiniz. Arşiv kayıtlarına erişebilirsiniz. 
d. Veri tabanı üstünde her türlü yeniden yapılandırma, tamir ve bakım seçenekleri ile kesintisiz çalışma imkanına sahip olursunuz.
e. Yedekleme yönetimi ile güvenli bir çalışma ortamına sahip olursunuz

THS Dark 8.xx

1- THS DARK SERVER
2- THS DARK PROGRAM

Eski Sürüm THS Dark 7.xx

1- THS DARK SERVER
2- THS DARK PROGRAM
3- THS DARK FOTOBASE

Eski Sürüm THS Dark 6.xx

Dark Server
Dark Program

All for Joomla All for Webmasters